Utorak 05.05.2020.

BORBE - priremio: MIROLJUB BERAK

TEHNIKE: BORAN BERAK

1. vježba za prednji mawashi geri.
2. vježba za zadnji yoko geri.
3. vježba za kizami zuki.
4. vježba za gyako zuki.


Trening odraditi iz svakog garda po deset puta, tri serije, odmor po želji koliko Vam treba.

1. PREDNJI MAWASHI GERI

2. ZADNJI YOKO GERI

3. KIZAMI ZUKI

4. GYAKO ZUKI

KATA - pripremio: IVAN ERMENC

ELEMENTE KATA IZVODI: IVAN ERMENC

1. KATA

2. KATA

3. KATA

4. KATA