Četvrtak 07.05.2020.

BORBE - priremila: IVANA BEBEK BAŠIĆ

TEHNIKE IZVODI: JELENA PEHAR

1. napad (ulaz) kizami – gyako zuki, izlaz, pa napad zadnjom nogom, niski mawashi geri i visoki mawashi geri bez spuštanja noge.
2. napad (ulaz) kizami – ashi mawashi geri, izlaz, niski mawashi geri i kizami (kizami napraviti odmah, čim se noga spušta).
3. napad (ulaz) kizami – gyako zuki, izlaz u stranu sa promjenom garda i nabacivanje sa prekorakom gyako – gyako zuki u glavu.
4. napad (ulaz) prekorak nabacivanje gyako – gyako zuki u glavu, izlaz, i prednji ura mawashi u glavu.

Trening odraditi iz svakog garda po deset puta, tri serije, odmor po želji koliko Vam treba.

1. PONOVLJENI NAPAD

2. PONOVLJENI NAPAD

3. PONOVLJENI NAPAD

4. PONOVLJENI NAPAD