VIRTUALNI E-SPARING PARTNER

Virtualni karate sparing partner daje 3 mogućnosti vježbi za vrijeme boravka u domovima, kada većina naših sportašica i sportaša u borbama nema sparing partnera odnosno klupskog kolegu za vježbanje u dvorani. Ovo nije klasična igrica kojom se ostvaruju bodovi, već je ova informatička karate vježbica zamišljena kao virtualni E-sparing partner kojim naši najmlađi članovi mogu vježbati podražaj na reakciju, a sve kako bi ostali zainteresirani za karate trening dok se nalaze u izolaciji u svojim domovima

KORISNIČKO IME I LOZINKA ZA SVE VJEŽBE:
Korisničko ime: Crokarate
Lozinka: Arawaza#2020

LINK: https://www.ekarate.eu/reaction/v1/
U VJEŽBI 1 se može vježbati izvođenje udarca-presretanje na pojavu kvadrata, ili blok i kontra udarac (pokušati izvesti blok kada se kvadrat približava i vježbati kontra udarac prije nego što se kvadrat na ekranu udalji i nestane).
Brzina udarca i povrata, kao i ostali parametri mogu se mijenjati

LINK: https://www.ekarate.eu/reaction/v2/
U VJEŽBI 2 se na podražaj izvodi pojedinačni udarac u glavu ili tijelo E-sparing partnera: npr. kad se pojavi glava (krug) vježbamo kizame udarac prednjom rukom, a kad se pojavi tijelo (pravokutnik) radimo gyaku chudan (ili neku drugu kombinaciju udaraca glava-tijelo koju će zadati trener svojim članovima kluba kroz zadatak )

LINK: https://www.ekarate.eu/reaction/v3/
VJEŽBA 3 je proširenje verzije VJEŽBE 2 gdje sportaš-sportašica može birati 6 udarnih površina koje nam se pojavljuju (u parametrima se može podesti koje udarne površine na E-sparing partneru će se pojavljivati slučajnim redoslijedom)